Title Image

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

czyli nie taka oczywista oczywistość

Procedura zgłoszenia bezdomnego zwierzaka jest nieskomplikowana i przejrzysta. Mianowicie:

  • po znalezieniu bezdomnego zwierzęcia dzwonimy do Urzędu Gminy, na terenie której się znajdujemy lub (jeśli urząd jest już zamknięty) na policję albo Straż Miejską
  • urzędnik, policjant lub strażnik, po wypytaniu nas o okoliczności znalezienia zwierzaka oraz jego lokalizację przekazuje zgłoszenie do schroniska, z którym dana gmina ma podpisaną umowę
  • kontaktuje się z nami pracownik schroniska w celu ustalenia odbioru zwierzaka (jeśli został przez nas zabezpieczony) lub jego jak najdokładniejszego położenia
  • pracownik schroniska po otrzymaniu wszystkich informacji od razu udaje się na miejsce, aby zwierzę zabezpieczyć.

A jak jest w praktyce?

Niestety, coraz częściej niechlubnym działaniem stały się odmowy przyjęcia zgłoszenia przez urzędników, a nawet policjantów, którzy w mniej lub bardziej zawoalowany sposób dają do zrozumienia, żeby zwierzaka zostawić i nie zawracać głowy.

Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście chodzi o pieniądze, które gmina przekazuje w zamian za opiekę nad zwierzakiem. Im mniej zgłoszeń, tym mniejsze koszty.

Praktycznie każdego dnia dzwonią lub piszą do nas osoby, które napotkały mur przy próbie zgłoszenia bezdomnego zwierzaka. Na bezduszność niestety nie ma lekarstwa, dlatego dajemy Wam oręż w postaci wiedzy i przepisów.

Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 Nr 111 poz.724) z późniejszymi zmianami, która jest aktem prawnym obowiązującym w Polsce, mówi w art. 11 pkt. 1, iż do zadań gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Rozwija to art. 11a, który w swoich punktach wyszczególnia m. in. OBOWIĄZEK zapewnienia każdemu bezdomnemu zwierzęciu miejsca w schronisku, OBOWIĄZEK odławiania bezdomnych zwierząt, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zwierząt po wypadku drogowym.

Mało tego, artykuł 9a wskazuje, że „osoba, która napotka porzuconego psa lub kota (…) ma OBOWIĄZEK powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję”

Nie dawajmy się zbywać, bo to może kosztować życie zwierzęcia! A banialuki w stylu : lepiej niech tak sobie lata, wszystko lepsze od schroniska – pozostawię bez komentarza..

No Comments

Post a Comment